LỐP XE - VỎ xe

LỐP OTO

SỬA XE MÁY

XE TAY GA

XE SỐ

XE TAY CÔN

XE TAY GA

XE SỐ

XE TAY CÔN

Vỏ xe AspiraXem tất cả

-18%
1,185,000
-29%
950,000
-36%
100/80-16: 750,000
120/80-16: 950,000
-14%
920,000
-20%
720,000
-11%
1,280,000

Vỏ xe DUNLOPXem tất cả

-24%
100/90-12: 800,000
110/90-12: 800,001
-13%
120/70-18: 2,000,000
160/60-17: 2,500,000
-6%
80/100-21: 1,700,000
100/90-19: 1,450,000
110/90-19: 1,500,000
70/100-19: 1,150,000
-8%
1,180,000

Vỏ xe PIRELLIXem tất cả

90/80-17: 860,000
80/90-17: 700,000
70/90-17: 500,000
110/70-17: 940,000
100/80-17: 970,000
130/70-17: 1,350,000
120/70-17: 1,260,000
140/70-17: 1,450,000
150/60-17: 1,600,000
-28%
100/90-10: 550,000
90/90-12: 650,000
-3%
950,000
-10%
100/80-16: 970,000
120/80-16: 1,080,000
-12%
1,200,000
-13%
1,300,000
-15%
1,800,000
-15%
2,000,000

Vỏ xe MichelinXem tất cả

80/90-14 vỏ trước: 580,000
90/90-14 vỏ sau: 640,000
-10%
100/80-16: 1,400,000
120/80-16: 1,650,000
2.25-17: 450,000
2.50-17: 520,000
2.75-17: 620,000
-17%
110/70-12: 930,000
120/70-12: 1,000,000
-15%
100/90-10: 680,000
90/90-12: 705,000
-16%
100/90-10: 670,000
90/90-12: 700,000
-8%
100/90-10: 650,000
90/90-12: 645,000

Vỏ xe MAXXISXem tất cả

-29%
850,000
-13%
120/90-17: 730,000
90/80-17: 480,000
-28%
50/90-17: 260,000
60/90-17: 260,000
70/90-17: 310,000
80/90-17: 360,000
-9%
70/90-17: 390,000
80/90-17: 460,000
100/70-17: 630,000
110/70-17: 690,000
90/90-12: 450,000
100/90-10: 490,000
-5%
80/90-16: 480,000
100/90-14: 600,000
80/90-14: 460,000
90/90-14: 480,000
80/90-14: 400,000
90/90-14: 440,000
110/70-12: 550,000
120/70-12: 600,000
130/70-12: 650,000

Vỏ xe CHENGSHINXem tất cả

90/80-14: 410,000
100/80-14: 510,000
-34%
70/90-17: 370,000
80/90-17: 430,000
80/90-14: 410,000
90/90-14: 440,000
80/90-16: 440,000
100/90-14: 600,000
100/90-10: 470,000
90/90-12: 430,000
-23%
90/80-17: 500,000
120/70-17: 730,000
100/80-16: 660,000
120/80-16: 800,000
110/80-14: 630,000
140/70-14: 860,000
110/70-12: 550,000
120/70-12: 600,000
130/70-12: 650,000
70/90-17: 380,000
80/90-17: 440,000
70/90-16: 370,000
80/90-16: 440,000
90/90-16: 520,000

Phương châm làm việc

CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên nghiệp không phải là phong cách mà còn phải mang lại chất lượng tốt nhất cho khách hàng

TẬN TÂM

Chuyên nghiệp không phải là phong cách mà còn phải mang lại chất lượng tốt nhất cho khách hàng

CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên nghiệp không phải là phong cách mà còn phải mang lại chất lượng tốt nhất cho khách hàng

TẬN TÂM

Chuyên nghiệp không phải là phong cách mà còn phải mang lại chất lượng tốt nhất cho khách hàng

CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên nghiệp không phải là phong cách mà còn phải mang lại chất lượng tốt nhất cho khách hàng

TẬN TÂM

Chuyên nghiệp không phải là phong cách mà còn phải mang lại chất lượng tốt nhất cho khách hàng

CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên nghiệp không phải là phong cách mà còn phải mang lại chất lượng tốt nhất cho khách hàng

TẬN TÂM

Chuyên nghiệp không phải là phong cách mà còn phải mang lại chất lượng tốt nhất cho khách hàng

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI